fbpx

CUNG CẤP THÔNG CARIBE

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đồng Thành Công là đơn vị cung cấp Cây Thông Caribe cho các Công ty thành viên của Tập đoàn TTC như: Công ty Cp Khu Công Nghệp Thành Thành Công, Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa, Công ty CP Phát Triển Nông Nghệp Thành Thành Công, Công ty  CP Khai Thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *