fbpx

Cung cấp cây xanh nhà máy dệt Rise Sun Hongkong

Cung cấp và cải tạo lại mãng xanh cho công ty dệt Risesun Hongkong (Việt Nam). Với hạng mục:

  • Cung cấp cây xanh (Cau, cỏ, và loại cây khác)
  • Thi công cây xanh, thay thế cây cỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *